VP Đà Nẵng

Việt POS – Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh ngành hàng KỆ KHO HÀNG T2/2023

☑️ Vị trí: 03 NHÂN VIÊN KINH DOANH NGÀNH HÀNG KỆ KHO HÀNG ☑️ Địa...

VIỆT POS ĐÀ NẴNG CẦN TUYỂN 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

☑️ Vị trí: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH ☑️ Cụ thể: – 01 Nhân viên...

Việt POS – Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh ngành hàng KỆ SIÊU THỊ T2/2023

☑️ Vị trí: 08 NHÂN VIÊN KINH DOANH NGÀNH HÀNG KỆ SIÊU THỊ ☑️ Địa...